Socialrätt


Advokatfirman åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård enligt:

  • Lag om vård av unga (LVU)
  • Lag om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Staten står alltid för kostnaderna för det offentliga biträdet.