Rättshjälp


Om du inte har en hemförsäkring kan du vara berättigad till rättshjälp.

För att få rättshjälp krävs bland annat att din inkomst inte överstiger 260 000 kronor per år och att du haft en timmes juridisk rådgivning. Den första rådgivningstimmen måste du alltid bekosta själv. Om du får rättshjälp betalar du cirka 2-40% av de totala advokatkostnaderna beroende på din inkomst. Resterande kostnader täcks av staten.
Om det blir aktuellt hjälper vi dig att ansöka om rättshjälp.