Advokat Josefine Sundberg (f.d. Blomström)

Josefine Sundberg tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2011.
Hon studerade under ett år vid University of Miami, USA. Josefine Sundberg är specialiserad bland annat inom barnrätt och mänskliga rättigheter. Hon arbetade under sex månader vid Sveriges ambassad i Helsingfors. Josefine Sundberg är tingsmeriterad från Blekinge tingsrätt och har arbetat vid Förvaltningsrätten i Stockholm samt som bolagsjurist. Hon är målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Ombud i vårdnadstvister, boende, umgänge och bodelning. Offentligt biträde i mål om tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Telefon: 070-224 04 02
E-post: josefine@advokatedelhjelm.se